Wat is een Fairtradegemeente?

In een Fairtradegemeente werken inwoners, de gemeente, winkeliers, bedrijven en organisaties (zoals scholen, keren, sportclubs) samen aan een doel: koop produkten die gemaakt zijn met respect voor mens en milieu en die tegen een eerlijke prijs zijn verhandeld.  Het idee is: denk globaal, handel lokaal! En sla per gemeente de handen ineen! Deze aanpak komt oorspronkelijk uit Engeland.

In ons land is in 2007 een landelijke organisatie opgericht, die de titel Fairtradegemeente toekent. Je moet dan voldoen aan zes criteria.

 Afhankelijk van de omvang van een gemeente is een aantal deelnemers uit bepaalde categorieën nodig. Dat zijn supermarkten, verschillende soorten winkels, horeca, bedrijven, scholen, sportclubs en kerken/moskeeën. De deelnemers moeten een minimumaantal produkten met het fairtradelogo verkopen of gebruiken. Om de paar jaar beoordeelt een jury of de titel kan worden behouden.

Waddinxveen heeft in 2015 de titel Fairtradegemeente  gekregen. Begin 2016 hebben ongeveer 65 Nederlandse gemeenten (met 5 miljoen inwoners) dat eervolle predikaat. Een even groot aantal is daarnaar op weg.

Wereldwijd zijn er zo’n 1600 ‘Fairtrade Towns’.

Meer informatie? Kijk op de landelijke website www.fairtradegemeenten.nl