Waarom Fairtrade

Op onze wereld leven ruim een miljard mensen onder de armoedegrens (2 dollar per dag). De Verenigde Naties signaleren gelukkig wel dat het de goede kant opgaat. Om die ontwikkeling te ondersteunen is het belangrijk dat producenten, boeren en arbeiders zelf kunnen bouwen aan de toekomst van hun bedrijf en hun lokale gemeenschap.  

Dat kan door een eerlijke prijs te betalen voor hun producten. Een prijs die voor langere tijd een leefbaar inkomen oplevert. Dat maakt investeringen mogelijk in bedrijven en in scholen en ziekenhuizen. Belangrijk is dat de handelsketen eerlijk en transparant is, zonder strijkstokken.

Bij een duurzame ontwikkeling hoort verder dat producten worden verbouwd of gemaakt met respect voor mensen en milieu. Dus in veilige arbeidsomstandigheden, zonder kinderarbeid en zonder schadelijke stoffen.

Zo’n twee miljoen mensen werken onder ‘fairtradecondities’. Ruim zes miljoen mensen profiteren van de effecten van eerlijke handel.

Voor meer resultaten bekijk hier de resultaten in het kort.