Nieuwsbrief 2021 Fairtrade Waddinxveen

Ondanks de coronabeperkingen zijn we tocht in 2021 weer in staat geweest een aantal evenementen te organsieren waarbij onze Fairtradedoelstellingen voor het voetlicht konden worden gebracht. Dit kunt u lezen in onze Nieuwsbrief . Hierin staan eveneens onze globale plannen voor 2022 die hieronder kort zijn samengevat;

Onze activiteiten in 2022 zullen sterk bepaald worden door de verdere maatregelen betreffende het Covid virus. Dit bepaalt in feite de speelruimte die we hebben. Na de winkeliers van het Gouweplein en de OPW zullen komend jaar nieuwe samenwerkingsverbanden worden gezocht om Fairtrade beter en breder op de kaart te zetten. Onze zoektocht naar nieuwe ambassadeurs en leden van de werkgroep zullen we continueren waarbij jonge mensen met de nodige vaardigheden op de sociale media boven aan de lijst staan. De verlenging van de titel Fairtrade gemeente Waddinxveen staat voor het eerste kwartaal van dit jaar gepland. Daarnaast zullen we ons met name richten op activiteiten in de Fairtrade weken, WadCultureel en op het Gouweplein om aandacht te vragen voor Eerlijke Handel waarbij Faire en Duurzame kleding een belangrijk kernthema zal worden.  In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen staat een regionaal Fairtrade Symposium gepland op 17 februari in het Huis van de Stad in Gouda. Hier hopen we bestuurders, (nieuwe) raadsleden, ambtenaren, Fairtrade ondernemers en geïnteresseerde burgers bijeen te brengen voor het gezamenlijk uitstippelen van een route naar een Faire en Duurzame toekomst.