Bijdragen aan Fairtrade Waddinxveen als vrijwilliger?

De werkgroep Fairtradegemeente Waddinxveen is op zoek naar nieuwe leden.

 

Wie zijn wij?

Wij zijn vrijwilligers die willen dat er steeds meer producten worden aangeboden en gekocht die met respect voor mens en milieu zijn gemaakt. Producten met een keurmerk dat verzekert dat ze eerlijk en zonder strijkstok zijn verhandeld, waarbij prijzen zijn afgesproken die duurzame investeringen mogelijk maken.

Wij hebben een werkgroep gevormd die voorlichting geeft aan inwoners en deelnemers werft onder winkels, bedrijven, scholen en tal van organisaties. Ons motto is: Koop fair en duurzaam. In 2015 heeft Waddinxveen de eervolle titel Fairtradegemeente verworven.

 

Wat bieden wij?

  • Een zinvolle tijdbesteding gedurende 5 tot 10 uren per maand.
  • De mogelijkheid om te pionieren en ideeën uit te werken
  • Kansen om met plaatselijke bedrijven en organisaties contacten te leggen
  • Uw capaciteiten en netwerken te benutten
  • Enthousiaste collega’s

 

Wat vragen wij?

  • Enthousiasme voor het doel en de werkwijze van de werkgroep
  • Bereidheid om in teamverband bijdragen te leveren
  • Verantwoordelijkheid te nemen voor een taakgebied (bijv. contacten met sportverenigingen of het redigeren van berichten op de website en het communiceren via sociale media).

 

Je kunt je belangstelling aangeven bij de voorzitter: Dirk Lont, lont.perbal@casema.nl 0646137158.