Fairtrade principes

De 10 Fairtrade principes

De internationaal overeengekomen definitie van fairtrade zoals omschreven door de WFTO kent 10 principes voor eerlijke handel:

  1. Marktkansen creëren voor ‘achtergestelde’produkten
  2. Transparantie in dde handelsketen
  3. Eerlijke handelspraktijken
  4. Een minimumprijs voor meer jaren
  5. Geen kinderarbeid en gedwongen arbeid
  6. Geen discriminatie
  7. Goede arbeidsomstandigheden
  8. Mogelijkheid tot zelfontwikkeling
  9. Promotie van fairtrade
  10. Aandacht voor milieu

Meer weten? De organisatie BTC Trade for Development heeft een brochure met een overzicht en een uitgebreid rapport met een beschrijving van labels en certificeringssystemen; zie www.btc.org