Duurzaamheidscompetitie sportverenigingen Waddinxveen

Inleiding

Tijdens het Sportcafé op 24-09-2020 is het Sportakkoord ondertekend door ca 50 verenigingen en organisaties in Waddinxveen. Bij dat evenement heeft de Werkgroep Fairtrade Waddinxveen een bijdrage van 750 euro heeft ontvangen voor het opzetten van een duurzaamheidscompetitie tussen de (sport) verenigingen in Waddinxveen. Doel hiervan is om het gebruik van Fairtrade producten te stimuleren en duurzaam beleid in zijn algemeenheid te bevorderen. Energiegebruik, gezondheid en afval, zijn hierbij speerpunten, waarmee eveneens kan worden gescoord. De door de vereniging gerealiseerde nieuwe maatregelen t.o.v. het referentiejaar worden getoetst aan de bijgevoegde scorelijst. Elk jaar wordt een winnaar uitgeroepen die de cheque t.w.v. 750 euro en de daarbij behorende wisseltrofee ontvangt uit handen van de verantwoordelijke wethouder. De looptijd van de competitie is in principe 3 jaar. Uitvoering is in handen van de werkgroep Fairtrade Waddinxveen. Vanwege de Corona-pandemie, die voor veel verenigingen een totaal afwijkend beeld zou hebben gegeven, is ervoor gekozen het seizoen 2018/19 als eerste  referentiejaar te gebruiken maar de start van deze competitie – bij voldoende belangstelling – uit te stellen tot het komende seizoen 2021/22. Meetperiode is 12 maanden. Bij volgende jaren geldt het voorgaande jaar als referentiejaar. 

 De competitie 

Het onderliggende idee is eigenlijk heel simpel. Als deelnemer bepaalt U als vereniging welke maatregelen U in een bepaald seizoen wil treffen. De bijgevoegde scorelijst kan hierbij als richtlijn dienen.  Aan het eind van het jaar of seizoen (voor 1 januari 2023) moet een bewijs kunnen worden overlegd van maatregelen die in het betreffende seizoen of jaar zijn genomen. Deze worden getoetst aan de scorelijst. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Een Fairtrade overeenkomst, als bewijs dat minimaal 2 FT producten worden verkocht.
  • Een jaarafrekening van het energiebedrijf, waarmee de besparing kan worden aangetoond.
  • Een rekening van een investering die is uitgevoerd. 

Daarnaast is een getekende verklaring voor een rookvrije kantine of complex of een getekende verklaring van de verkoop van gezonde producten voldoende bewijs om op deze punten te kunnen scoren.  De club of vereniging met de hoogste score dat jaar wint de FT wisseltrofee en een geldbedrag dat te besteden is aan duurzame producten of diensten bij Waddinxveense bedrijven of organisaties. De prijsuitreiking zal plaatsvinden door de verantwoordelijke wethouder met uiteraard een mooi mediamoment en positieve reclame voor de club.

De competitie loopt in principe 3 jaar. Jaarlijks is een bedrag van 750 euro beschikbaar voor de winnaar.  Na elk jaar zal worden bekeken of en zo ja hoe de scorelijst moet worden aangepast of bijgesteld. Uitvoering zal zoveel mogelijk digitaal plaatsvinden. Verantwoording zal jaarlijks worden afgelegd.

Hoe kunt u meedoen?

U kunt zich aanmelden per email bij Gert Konijn (gkonijn@XS4all.nl), lid van de werkgroep Fairtrade  Waddinxveen, die verantwoordelijk is voor de uitvoering. Na aanmelden ontvangt u een Excel  kopie van onderstaande scorelijst waarop u kunt invullen welke maatregelen genomen zijn waarbij direct de behaalde score  wordt berekend. Rond 1 oktober 2022 ontvangt u van ons een verzoek om ons de scorelijst+ bewijs van door u getroffen maatregelen toe te sturen.  Voor deze eerste keer moet uiteraard ook het referentie seizoen 2018/19 worden ingevuld. Aan de hand van deze scorelijst wordt de winnaar vastgesteld. Prijsuitreiking is zo spoedig mogelijk daarna tijdens één van de Sportcafés.